Into the Light / Art Partner

de Beeldvormers: Kyra Sacks & Machteld Aardse

“Wij zijn de Beeldvormers, wij vormen beelden en dragen bij aan beeldvorming. Dat doen we door te tekenen. Onze tekeningen leggen visueel vast wat foto’s en film niet kunnen zien. We vangen de onderstroom, houden een spiegel voor, helpen terug kijken en verder kijken. De tekeningen die wij maken vertellen het verhaal van een organisatie of bedrijf, geven verdieping aan artikelen en onderzoeken. Tekenen dwingt ons om aandachtig te kijken. Omgekeerd, getekend worden geeft het gevoel dat je echt gezien wordt. Dat vinden wij belangrijk. Onze tekeningen vormen een blijvende herinnering en aanmoediging.”

“We are ‘de Beeldvormers’, we create images that contribute to the way we see the world around dus. Our drawings try to capture what pictures and film cannot see. Through them we try to grasp the undercurrent of a situation, we hold up mirrors and we help looking back or beyond. The drawings we make tell the story of an organisation or business, give depth to articles and research. Drawing forces us to look closely. Being portrayed gives the sensation of being seen and heard. That is important to us. Our drawings form a lasting memory and encouragement.”

The Octopus in Love / Het Nieuwe Instituut