VERDIEPT BEELD

De Beeldvormers onderzoeken dat wat zich afspeelt binnen de organisatie en koppelen dit op een inspirerende wijze terug. De ‘andere’ en frisse blik van een kunstenaar helpt om een stap verder te komen in het proces, om kwetsbare onderwerpen bespreekbaar te maken of om dat wat zich onder de oppervlakte afspeelt op tafel te krijgen. De Beeldvormers observeren en gaan in gesprek op de werkvloer. Afhankelijk van wat nodig is om de boodschap over te brengen vinden de bevindingen vervolgens hun vorm en weg terug. 


WIE? Organisaties en bedrijven die ergens mee worstelen en het aandurven een frisse, andere blik toe te laten.

WAT? Een verdiepend onderzoek rondom een kwestie of thema, uitgevoerd door de Beeldvormers.

WANNEER? Gedurende een aaneengesloten periode of juist verspreid over een langere periode.

WAAROM? Een vreemde eend in de bijt geeft nieuwe inzichten en vliegt thema’s vanuit een andere hoek aan. Geen pagina’s dik rapport als terugkoppeling maar een (visuele) ervaring die blijvend zichtbaar is en een andere snaar raakt.