Juli 2016, Kara Tepe, Lesbos, Griekenland 

Kyra bracht deze zomer tijd door op Lesbos, om te helpen bij de opvang van vluchtelingen die per boot het eiland bereiken. Samen met de andere vrijwilligers van Because We Carry verzorgde ze het ontbijt voor +/- 900 mensen en een ochtend programma voor de kinderen die in het kamp verblijven. Tussen de bedrijven door leerde ze hun vlucht-verhalen kennen. Hieronder een kleine impressie in tekeningen, de meesten gaf ze ter plekke weg. De situatie op Lesbos en andere plekken in Griekenland is nog steeds onacceptabel: te veel mensen en te weinig voorzieningen en vooruitzichten.